Międzypokoleniowe podróże po literaturze

 

Na terenie naszej gminy rozpoczęła się realizacja projektu „Międzypokoleniowe podróże po literaturze”, który uzyskał dofinansowanie z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie 2017.

 

W jego realizację zaangażowały się Biblioteki Publiczne Gminnego Ośrodka Kultury oraz nauczyciele i grupy uczniów ze wszystkich szkół działających na terenie Gminy Bobrowniki.

 

Realizatorzy liczą, że przez jego realizację uda się zwiększyć  zainteresowanie literaturą wśród dzieci oraz wskazać  alternatywną formę spędzania czasu wolnego – międzypokoleniowych spotkań z książką.

 

W ramach zaplanowanych działań zostaną przeprowadzone spotkania czytelniczedla  dzieci uczęszczających do szkół podstawowych oraz seniorów identyfikujących się z założeniami projektu. Zadaniem ich jest stworzenie możliwości swobodnej wypowiedzi na temat własnych doświadczeń czytelniczych, wymiany refleksji dotyczących czytania, opinii o książkach,

 

Mamy nadzieję, że czynniki te wpłyną na nawiązanie i zacieśnienie więzi pomiędzy uczestnikami.

 

Wszyscy uczestnicy projektu  będą mieli możliwość przygotowania  artystycznej prezentacji swoich ulubionych lektur przez udział w konkursie pt.: „Moja najpiękniejsza podróż literacka” oraz uczestniczenia w spotkaniach z pisarzami. Swój udział zadeklarowali:  Marcin Kozioł i Łukasz Wierzbicki – autorzy literatury dla dzieci i dorosłych.

 

Do pobrania:
Regulamin Konkursu Literackiego
Regulamin Konkursu Plastycznego
Zgoda na udział uczestnika w projekcie
Zgoda rodzica/opiekuna na udział nieletniego uczestnika w projekcie