Zajęcia dodatkowe prowadzone poza filiami

Ochotnicza Straż Pożarna w Myszkowicach
Rodzaj zajęć Dzień tygodnia Godzina prowadzący
Zajęcia zespołu śpiewaczego "Myszkowianki" środa 17:00 - 20:00 Józef Frączek
Ochotnicza Straż Pożarna w Twardowicach
Rodzaj zajęć Dzień tygodnia Godzina prowadzący
Zajęcia zespołu śpiewaczego "Twardowianki" środa 16:45 - 20:00 Jarosław Pasek
Ochotnicza Straż Pożarna w Wymysłowie
Rodzaj zajęć Dzień tygodnia Godzina prowadzący
Zajęcia zespołu śpiewaczego "Wymysłowianki" poniedziałek 19:00 - 20:30 Wojciech Kabata
Zajęcia Plastyczne środa 15:30 - 16:30 Katarzyna Czarnota
Zajęcia zespołu śpiewaczego "Wymysłowianki" czwartek 19:00 - 20:30 Wojciech Kabata