Aktualności Biblioteczne

Międzypokoleniowe podróże po literaturze

Na podstawie zdobytego podczas pracy w bibliotece doświadczenia oraz poczynionych tam obserwacji pracownicy Bibliotek Publicznych Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach zaczęli zastanawiać w jaki sposób zachęcić mieszkańców do korzystania z biblioteki oraz spowodować zwiększenie zainteresowania czytelnictwem, szczególnie osób młodych, którym smartfony i komputery pochłaniają obecnie zdecydowaną większość wolnego czasu.

 

Konkurs dla czytelników "Literacka Paczka - najciekawsza recenzja"

 

Zapraszamy czytelników na konkurs  literacki na najlepszą recenzję jednej z książek otrzymanych w ramach "Paczki Literackiej". Wszystkie szczegóły w Regulaminie. Ciekawe nagrody czekają na najlepsze recenzje.

 

Regulamin konkursu

Międzypokoleniowe podróże po literaturze

 

Na terenie naszej gminy rozpoczęła się realizacja projektu „Międzypokoleniowe podróże po literaturze”, który uzyskał dofinansowanie z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie 2017.

 

W jego realizację zaangażowały się Biblioteki Publiczne Gminnego Ośrodka Kultury oraz nauczyciele i grupy uczniów ze wszystkich szkół działających na terenie Gminy Bobrowniki.

 

KOMUNIKAT DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

Gminny Ośrodek Kultury w Bobrownikach uprzejmie informuje, że z uwagi na prowadzoną akcję letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w terminie od 3 do 14 lipca br., działalność biblioteczną prowadzą:

Biblioteka Publiczna w Rogoźniku, Biblioteka Publiczna w Dobieszowicach oraz Biblioteka Publiczna w Sączowie, które w wyżej wymienionym terminie czynne są w niezmienionych godzinach.

 

W okresie letnim w związku z zaplanowanymi urlopami wypoczynkowymi Biblioteki Publiczne nieczynne będą w następujących terminach:

Ogłoszenie

Z uwagi na przenoszenie zbiorów bibliotecznych do nowego obiektu, Biblioteka Publiczna w Dobieszowicach (Dworek) nieczynna od 26 kwietnia 2017r.

Przebudowa obiektu „Starej Szkoły” w Dobieszowicach

 

Zadanie zostało zrealizowane w całości i polegało na przebudowie budynku "starej szkoły" w Dobieszowicach z przeznaczeniem na filię Biblioteki Publicznej Gminnego Ośrodka Kultury. Biblioteka Publiczna została przeniesiona do obiektu, który spełnia wymagane standardy, jako pierwsza Biblioteka w gminie jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.

 

Informacja dla czytelników

Gminny Ośrodek Kultury w Bobrownikach informuje że w dniach:
29 grudnia 2016r - 12 stycznia 2017r.,
Biblioteka Publiczna w Rogoźniku będzie nieczynna z powodu choroby pracownika.

Nowoczesny katalog w komputerach Bibliotek Publicznych gminy Bobrowniki

Gminny Ośrodek Kultury w Bobrownikach zawiadamia, 
że w ramach Programu Instytutu Książki 
"Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2016", zrealizowane zostało zadanie
pn. "Nowoczesny katalog w komputerach Bibliotek Publicznych gminy Bobrowniki",
w ramach którego zostało zakupione pięć nowoczesnych stanowisk komputerowych
dla bibliotekarzy, do opracowania zbiorów oraz skaner liniowy do digitalizacji zbiorów.

 

PRZEDMIOTOWE ZADANIE DOFINANSOWANO 
ZE ŚRODKÓW INSTYTUTU KSIĄŻKI

 

Zakup zestawów komputerowych umożliwi opracowanie rzeczowe księgozbioru i wprowadzenie rekordów do bazy danych programu bibliotecznego, w celu udostępnienia katalogu elektronicznego czytelnikom bibliotek.  Dzięki nowym zestawom komputerowym prace nad katalogiem elektronicznym w znacznym stopniu zostaną przyspieszone i po wprowadzeniu 100 % księgozbioru możliwe zostanie uruchomienie elektronicznego systemu wypożyczeń.Dostęp do katalogu on-line oraz elektroniczne wypożyczanie podniesie znaczenie bibliotek w społeczeństwie i zwiększy liczbę korzystających z oferty bibliotecznej. Zmiana systemu wypożyczeń planowana jest pod kątem dotarcia do przede wszystkim ludzi młodych. Zasób biblioteczny możliwy do przejrzenia bez konieczności wychodzenia z domu, możliwość rezerwacji czy sprawdzenia dostępności wybranej pozycji książkowej, to w chwili obecnej standard oferty bibliotek. Usprawni to również pracę bibliotekarzy. Katalog zasobu bibliotecznego w całej gminie pozwoli na ujednolicenie opisów poszczególnych tytułów.
Zakup skanera pozwoli na opracowanie nowego rodzaju zbiorów w bibliotekach. Dokumenty Życia Społecznego czyli druki ulotne, są ważnym elementem codzienności lokalnej.  Głównym celem gromadzenia tego rodzaju zbiorów jest zabezpieczenie przed utratą źródeł, które w przyszłości będą stanowić podstawę do uzupełnienia informacji o życiu gminy czy regionu oraz ochrona danych, które mogą być trudne do zdobycia lub niemożliwe do odtworzenia. Są one coraz częściej poszukiwane przez czytelników lecz ich wypożyczanie ograniczone jest ich formą. Możliwość udostępniania w wersji elektronicznej usprawni dostęp do nich oraz zwiększy ich bezpieczeństwo.
 

 

Strony