Aktualności Biblioteczne

Międzypokoleniowe podróże po literaturze

 

Na terenie naszej gminy rozpoczęła się realizacja projektu „Międzypokoleniowe podróże po literaturze”, który uzyskał dofinansowanie z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie 2017.

 

W jego realizację zaangażowały się Biblioteki Publiczne Gminnego Ośrodka Kultury oraz nauczyciele i grupy uczniów ze wszystkich szkół działających na terenie Gminy Bobrowniki.

 

Realizatorzy liczą, że przez jego realizację uda się zwiększyć  zainteresowanie literaturą wśród dzieci oraz wskazać  alternatywną formę spędzania czasu wolnego – międzypokoleniowych spotkań z książką.

 

W ramach zaplanowanych działań zostaną przeprowadzone spotkania czytelniczedla  dzieci uczęszczających do szkół podstawowych oraz seniorów identyfikujących się z założeniami projektu. Zadaniem ich jest stworzenie możliwości swobodnej wypowiedzi na temat własnych doświadczeń czytelniczych, wymiany refleksji dotyczących czytania, opinii o książkach,

 

Mamy nadzieję, że czynniki te wpłyną na nawiązanie i zacieśnienie więzi pomiędzy uczestnikami.

 

Wszyscy uczestnicy projektu  będą mieli możliwość przygotowania  artystycznej prezentacji swoich ulubionych lektur przez udział w konkursie pt.: „Moja najpiękniejsza podróż literacka” oraz uczestniczenia w spotkaniach z pisarzami. Swój udział zadeklarowali:  Marcin Kozioł i Łukasz Wierzbicki – autorzy literatury dla dzieci i dorosłych.

 

Do pobrania:
Regulamin Konkursu Literackiego
Regulamin Konkursu Plastycznego
Zgoda na udział uczestnika w projekcie
Zgoda rodzica/opiekuna na udział nieletniego uczestnika w projekcie

 

 

KOMUNIKAT DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

Gminny Ośrodek Kultury w Bobrownikach uprzejmie informuje, że z uwagi na prowadzoną akcję letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w terminie od 3 do 14 lipca br., działalność biblioteczną prowadzą:

Biblioteka Publiczna w Rogoźniku, Biblioteka Publiczna w Dobieszowicach oraz Biblioteka Publiczna w Sączowie, które w wyżej wymienionym terminie czynne są w niezmienionych godzinach.

 

W okresie letnim w związku z zaplanowanymi urlopami wypoczynkowymi Biblioteki Publiczne nieczynne będą w następujących terminach:

Biblioteka Publiczna w Bobrownikach - w dniach od 25 lipca do 14 sierpnia 2017 roku.

Biblioteka Publiczna w Dobieszowicach - w dniach od 20 lipca do 03 sierpnia 2017 roku.

Biblioteka Publiczna w Rogoźniku - w dniach od 07 sierpnia do 21 sierpnia 2017 roku.

Biblioteka Publiczna w Sączowie - w dniach od 04 lipca do 28 lipca 2017 roku.

Biblioteka Publiczna w Siemoni - w dniach od 01 sierpnia do 22 sierpnia 2017 roku.
 

Ogłoszenie

Z uwagi na przenoszenie zbiorów bibliotecznych do nowego obiektu, Biblioteka Publiczna w Dobieszowicach (Dworek) nieczynna od 26 kwietnia 2017r.

Przebudowa obiektu „Starej Szkoły” w Dobieszowicach

 

Zadanie zostało zrealizowane w całości i polegało na przebudowie budynku "starej szkoły" w Dobieszowicach z przeznaczeniem na filię Biblioteki Publicznej Gminnego Ośrodka Kultury. Biblioteka Publiczna została przeniesiona do obiektu, który spełnia wymagane standardy, jako pierwsza Biblioteka w gminie jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.

 

Zakres prac obejmował: prace wewnętrzne w pomieszczeniu głównym Biblioteki, czytelni, w pomieszczeniu ze stanowiskami komputerowymi, pomieszczenia czytelniczego dla małych dzieci, pracowni malarstwa i rysunku - świadczonych przez bibliotekę poza standardowo na rzecz społeczności lokalnej, pomieszczenia kuchennego dla personelu, toalet, w tym toalety dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia gospodarczego i klatki schodowej.

 

Ponadto zostało zamontowane "krzesełko" dla osób niepełnosprawnych, wymieniono pokrycie dachowe, zmodernizowano elewację zewnętrzną, wymieniono drzwi, okna, instalację elektryczną, ocieplono ściany, wyposażono obiekt w nowoczesne meble - regały, szafy, biurka, krzesła, stoły, sztalugi, sprzęt - komputery z oprogramowaniem i rzutnik z projektorem. Cały zakupiony sprzęt i meble zostały ustawione w pomieszczeniach Biblioteki Publicznej.Wszystkie prace były realizowane pod nadzorem inspektorów budowlanych. Dzięki temu Biblioteka Publiczna spełnia kryteria certyfikatu Biblioteka +, a po zakończeniu zadania utrzyma wdrożone standardy przez okres 5 lat.

 

 

Odbyła się także promocja projektu i Programu poprzez zorganizowanie imprezy okolicznościowej, w tym koncertu Zespołu „Pieczarki”, którą przygotowano wspólnie z Radą Sołecką, Radą Rodziców i sektorem ngo. Wszystkie zakładane cele i rezultaty zadania zostały osiągnięte.

 

 

Informacja dla czytelników

Gminny Ośrodek Kultury w Bobrownikach informuje że w dniach:
29 grudnia 2016r - 12 stycznia 2017r.,
Biblioteka Publiczna w Rogoźniku będzie nieczynna z powodu choroby pracownika.

Nowoczesny katalog w komputerach Bibliotek Publicznych gminy Bobrowniki

Gminny Ośrodek Kultury w Bobrownikach zawiadamia, 
że w ramach Programu Instytutu Książki 
"Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2016", zrealizowane zostało zadanie
pn. "Nowoczesny katalog w komputerach Bibliotek Publicznych gminy Bobrowniki",
w ramach którego zostało zakupione pięć nowoczesnych stanowisk komputerowych
dla bibliotekarzy, do opracowania zbiorów oraz skaner liniowy do digitalizacji zbiorów.

 

PRZEDMIOTOWE ZADANIE DOFINANSOWANO 
ZE ŚRODKÓW INSTYTUTU KSIĄŻKI

 

Zakup zestawów komputerowych umożliwi opracowanie rzeczowe księgozbioru i wprowadzenie rekordów do bazy danych programu bibliotecznego, w celu udostępnienia katalogu elektronicznego czytelnikom bibliotek.  Dzięki nowym zestawom komputerowym prace nad katalogiem elektronicznym w znacznym stopniu zostaną przyspieszone i po wprowadzeniu 100 % księgozbioru możliwe zostanie uruchomienie elektronicznego systemu wypożyczeń.Dostęp do katalogu on-line oraz elektroniczne wypożyczanie podniesie znaczenie bibliotek w społeczeństwie i zwiększy liczbę korzystających z oferty bibliotecznej. Zmiana systemu wypożyczeń planowana jest pod kątem dotarcia do przede wszystkim ludzi młodych. Zasób biblioteczny możliwy do przejrzenia bez konieczności wychodzenia z domu, możliwość rezerwacji czy sprawdzenia dostępności wybranej pozycji książkowej, to w chwili obecnej standard oferty bibliotek. Usprawni to również pracę bibliotekarzy. Katalog zasobu bibliotecznego w całej gminie pozwoli na ujednolicenie opisów poszczególnych tytułów.
Zakup skanera pozwoli na opracowanie nowego rodzaju zbiorów w bibliotekach. Dokumenty Życia Społecznego czyli druki ulotne, są ważnym elementem codzienności lokalnej.  Głównym celem gromadzenia tego rodzaju zbiorów jest zabezpieczenie przed utratą źródeł, które w przyszłości będą stanowić podstawę do uzupełnienia informacji o życiu gminy czy regionu oraz ochrona danych, które mogą być trudne do zdobycia lub niemożliwe do odtworzenia. Są one coraz częściej poszukiwane przez czytelników lecz ich wypożyczanie ograniczone jest ich formą. Możliwość udostępniania w wersji elektronicznej usprawni dostęp do nich oraz zwiększy ich bezpieczeństwo.
 

 


 
 
 

 

Informacja dla czytelników

Gminny Ośrodek Kultury w Bobrownikach informuje, że w okresie świąteczno-noworocznym, Biblioteki GOK Bobrowniki będą nieczynne z powodu urlopu pracowników, w dniach:

 

Biblioteka Publiczna w Bobrownikach - 19, 22 i 23 grudnia,
Biblioteka Publiczna w Rogoźniku - 22 i 23 grudnia,
Biblioteka Publiczna w Dobieszowicach - od 27 grudnia 2016 r. do 03 stycznia 2017 r.
Biblioteka Publiczna w Sączowie - 23 grudnia,
Biblioteka Publiczna w Siemoni jest czynna w normalnych godzinach.

Informacja dla czytelników

W związku z obowiązkiem wprowadzania opisów bibliograficznych do bazy danych elektronicznego katalogu księgozbioru, Gminny Ośrodek Kultury w Bobrownikach uprzejmie informuje, że w terminie
21 listopada – 15 grudnia b.r.
Biblioteki Publiczne  będą czynne dla czytelników w następujących godzinach:

 

 

Biblioteka Publiczna w Bobrownikach:

Poniedziałek, Środa, Piątek - 16.00 - 20.00
Wtorek - 8.00 - 12.00
Czwartek - nieczynne

 

Biblioteka Publiczna w Rogoźniku :            

Poniedziałek, Wtorek, Środa, Piątek - 16.00 - 20.00
Czwartek - 8.00 - 12.00

 

Biblioteka Publiczna w Siemoni

Poniedziałek, Środa, Piątek - 16.00 - 20.00
Wtorek - 12.00 -16.00
Czwartek - 8.00 - 12.00

 

Biblioteka Publiczna w Sączowie :            

Poniedziałek -  Piątek - 13.00 - 17.00

 

Pozostałe godziny pracy bibliotek wykorzystane zostaną na wprowadzanie opisów bibliograficznych do bazy danych katalogu. Po zakończeniu w/w prac katalog on-line zostanie udostępniony dla czytelników.
Godziny otwarcia Biblioteki Publicznej w Dobieszowicach pozostają bez zmian. Za utrudnienia przepraszamy.

Strony