Festiwal piosenki dla dzieci i młodzieży - „SZANUJMY WSPOMNIENIA”

Wydarzenie

Festiwal piosenki dla dzieci i młodzieży - „SZANUJMY WSPOMNIENIA”

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem VII edycji festiwalu dla dzieci i młodzieży „SZANUJMY WSPOMNIENIA”

07.05.2019 wtorek godz. 9:30

REGULAMIN VII EDYCJI FESTIWALU PIOSENKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

„SZANUJMY WSPOMNIENIA”

 

1. Celem festiwalu jest:

 • przypominanie twórczości artystycznej nieżyjących już artystów polskiej sceny muzycznej

 • promowanie piosenek polskich wśród dzieci i młodzieży,

 • odkrywanie talentów i osobowości scenicznych,

 • rozwijanie uzdolnień wokalnych,

 • rozbudzenia kreatywności podczas pracy nad repertuarem.

 

2. Organizatorem festiwalu jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach.

3. Festiwal adresowany jest do młodzieży szkolnej szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich w wieku od 7 do 19 lat. W festiwalu mogą wziąć udział soliści, grupy wokalne oraz wokalno– instrumentalne. Uczestnicy festiwalu oceniani  

 będą w 4 kategoriach wiekowych w tym:

 • kategoria I   - klasy I – III

 • kategoria II  - klasy IV – VI

 • kategoria III -  uczniowie klas VII,VIII oraz gimnazjum

 • kategoria IV –  uczniowie szkół średnich

 

4. Przedmiotem festiwalu jest twórczość nieżyjących już artystów polskiej sceny muzycznej. Każdy uczestnik przedstawia dowolnie wybraną jedną piosenkę, której łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut. Preferowane są utwory Andrzeja Zauchy.


5. Uczestnicy festiwalu wykorzystujący do wybranej prezentacji podkłady muzyczne, winni je dostarczyć  na płycie CD audio lub pendrive (każdy nośnik powinien być opisany : wykonawca, tytuł piosenki) wraz z kartą zgłoszenia oraz załącznikiem nr1 (zgoda na przetwarzanie danych osobowych)do biura festiwalu tj. Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach  przy ulicy Sienkiewicza 121 A, bądź Domu Kultury w Sączowie (Filia GCKiS),  przy ulicy Wolności 61 A,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 kwietnia 2019 roku. Informacji udziela: Barbara Gajdzińska 693 431 171/32 287 86 68

 

6. Kryteria oceny:

 • dobórrepertuaru,

 • muzykalność,

 • umiejętności wokalne,

 • dykcja,

 • intonacja.

7. Festiwal odbędzie się 7 maja 2019 roku ( wtorek ), w Domu Kultury w Sączowie (Filia GCKiS) przy ulicy Wolności 61 A. Początek festiwalu godzina 9.30.

 

8. UROCZYSTA GALA PODCZAS KTÓREJ WYSTĄPIĄ LAUREACI FESTIWALU ODBĘDZIE SIĘ 11 maja 2019 ROKU (sobota) O GODZINIE 16.30, W DOMU KULTURY W SĄCZOWIE PRZY ULICY Wolności 61 A.

Wieczór zwieńczony zostanie koncertem ZAUCHA PROJEKT, podczas którego usłyszymy utwory Andrzeja Zauchy, barwnej postaci polskiej estrady.

 

9. Na uroczystą Galę organizatorzy Festiwalu zapraszają wszystkich Zainteresowanych. Wstęp wolny za wcześniejszym pobraniem wejściówek !!!