Komunikat

Ogłoszenie
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach

Komunikat

Gminny Ośrodek Kultury w Bobrownikach uprzejmie informuje, że z dniem 22 sierpnia 2018 roku nasza instytucja zmieniła nazwę na

Gminne Centrum Kultury i Sportu.

KOMUNIKAT!

 

Gminny Ośrodek Kultury w Bobrownikach uprzejmie informuje, że z dniem 22 sierpnia 2018 roku nasza instytucja zmieniła nazwę na
 

Gminne Centrum Kultury i Sportu.

 

Poza zmianą statutu wszystkie adresy i nazwy Filii pozostają bez zmian.

Zmianie nie ulega również NIP i REGON instytucji.

 

Zamiana strony internetowej

Gminnego Centrum Kultury i Sportu

nastąpi w roku 2019!!!